رفع مشکل در نصب متلب

دوستان عزیزی که در نصب متلب ۲۰۱۳دچار مشکل شده اند DVD های نرم افزار را روی سیستم کپی کرده و از لینک زیر

فایل موجود را دانلود کرده و در قسمت محلی که DVD ها را کپی کردید فایل دانلود شده را کپی کنید.نصب نرم افزار متلب را از روی سیستم انجام دهید