java-228x228
java-228x228

آموزش جامع جاوا

دسترسی: موجود در انبار

27,000 تومان

برچسب: .

سرفصل های آموزشی JAVA :

۱- مقدمه فصل اول

۲- بررسی اصول اولیه Java

۳- بررسی کلی دوره آموزش

۴- جاوا چیست ؟

۵- بررسی تفاوت های JRE و JDK

۶- نصب JDK  روی سیستم

۷- کار در محیط JDK

۸- دانلود و استفاده از NetBeans

۹- دانلود و نصب IntelliJ

۱۰- خلاصه توضیحات فصل اول

۱۱- مقدمه فصل دوم

۱۲- ایجاد JavaProject توسط IntelliJ

۱۳- نحوه اجرا کردن برنامه از طریق خط فرمان

۱۴- بررسی و کاربرد عبارات در Java

۱۵-Comment گزاری در Java

۱۶-بررسی Comment ها و کدها

۱۷-نکاتی ساده در مورد Package در Java

۱۸-Packageها چگونه برنامه را تحت تاثیر قرار میدهند

۱۹- بررسی NetBeans

۲۰-یادآوری فصل دوم

۲۱- مقدمه فصل سوم

۲۲- کار با متغیرها (Variables)

۲۳- بررسی انواع داده اولیه

۲۴- ذخیره انواع داده های Java

۲۵- استفاده از عملگرهای ریاضی

۲۶- ترتیب اثر عملگر ها

۲۷- بررسی چگونگی کارکرد اولویت اپراتور ها

۲۸ -کار با داده ها

۲۹- ایجاد تغییرات داخل کد

۳۰- یادآوری فصل سوم

۳۱- مقدمه فصل چهارم

۳۲- بررسی رفتار منطق شرطی

۳۳- تخصیص های شرطی

۳۴- بررسی عبارت Ifelse

۳۵-استفاده از چندین شرط

۳۶-بررسی If های تو در تو

۳۷ -تعریف کردن متغییر ها داخل یک Block

۳۸-عملگرهای منطقی

۳۹-مقایسه And منطقی و And شرطی منطقی

۴۰-بررسی برنامه Calcengaine

۴۱-نحوه ایجاد Loop  در Java

۴۲-شناساندن Array ها به سیستم

۴۳-پیمایش Array توسط حلقه For Each

۴۴-دستور Switch

۴۵- مقایسه چندین مقدار در Ealcengaine

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “آموزش جامع جاوا”