%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a910
%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a910

فیزیک دهم رشته علوم تجربی

دسترسی: موجود در انبار

23,000 تومان

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت

فصل ۱ فیزیک و اندازه گیری فیزیک: دانش بنیادی – مدل سازی در فیزیک -اندازه گیری و کمیت های فیزیکی -اندازه گیری: خطا و دقت -تخمین مرتبه بزرگی در فیزیک -چـــــــگالی  –

پرسش ها و مسئله های فصل ۱ -فصل ۲ کار، انرژی و توانانرژی جنبشی -کار انجام شده توسط نیروی ثابت -کار و انرژی جنبشی -کار و انرژی پتانسیل -پایستگی انرژی مکانیکی  -کار و انرژی درونی -تــــــوان –

پرسش ها و مسئله های فصل ۲ -فصل ۳ ویژگی های فیزیکی موادحالت های ماده -ویژگی های فیزیکی مواد در مقیاس نانو -نیروهای بین مولکولی -فشار در شاره ها – شناوری و اصل ارشمیدس – شاره در حرکت و

اصل برنولی -پرسش ها و مسئله های فصل ۳ -فصل ۴ دما و گرمادما و دماسنجی   انبساط گرمایی – گرمـــــــا – تغییر حالت های ماده -روش های انتقال گرما -قوانین گازها -پرسش ها و مسئله های فصل ۴ –

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “فیزیک دهم رشته علوم تجربی”